: آداب المتعلمین ::

 

 

رسول اکرم(ص):السبق حرف و التکرار الف.

مقداری از کتاب که همه روز آموخته شود، باید یک حرف (کلام) باشد و تکرار و مرور آن هزاربار.(برگرفته از کتاب شیوه دانش پژوهی(ترجمه و شرح آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی، مترجم باقر غباری، ص126 -127))

 

 

بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)