: آداب المتعلمین ::

 

 

غلبک ان نشتغل بمصالح نفسک لا یقهر عدوک. فاذا اقمت بمصالح نفسک تضمن بذلک قهر عدوک.

بر تو باد به پرداختن به نیکو سازی نفس خویش نه ستیز با دشمنت، چه آنکه هرگاه به اصلاح نفس خویش پرداختی کردار تو، پیروزی بر دشمن را نیز به دنبال خواهد آورد.(برگرفته از کتاب شیوه دانش پژوهی(ترجمه و شرح آداب المتعلمین خواجه نصیرالدین طوسی، مترجم باقر غباری، ص109))

 

 

بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)