اخبار اخبار

«بازگشت

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی دکتری 96 دانشگاه شهید مطهری

جهت انجام پذيرش غيرحضوري و ثبت نام حضوري راهنماي زير را دانلود و پس از مطالعه دقيق نسبت به انجام پذيرش غيرحضوري اقدام نماييد.

دانلود راهنماي پذيرش غيرحضوري

نظر
لینک مطلب :