اخبار اخبار

اطلاعیه شماره دو پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

براي ثبت نام در سيستم گلستان دانشگاه شهيد مطهري به منظور انجام مصاحبه اختصاصي مقطع كارشناسي راهنماي زير را دانلود نموده و طبق راهنماي مذكور نسبت به ثبت نام اقدام نمائيد.

نام كاربري و رمز عبور نيز در راهنما ذكر شده است.

ثبت نام از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 8 شهريور آغاز و تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 12 شهريور ادامه دارد. مهلت مذكور تمديد نخواهد شد.

دانلود راهنماي ثبت نام

نظر
لینک مطلب :